header-1.jpg

Inhoud deel 28: Een vrije bundel, met in het bijzonder aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, met als werktitel: Vrede en oorlog.

Oorspronkelijk was de redactie van plan om deze bundel te wijden aan verhalen over de rol die vrouwen in de regio hebben vervuld in tal van maatschappelijke verbanden. Maar omdat in de loop van de tijd veel ‘losse’ artikelen zijn binnengekomen die het verdienen gepubliceerd te worden, krijgt deze bundel twee delen.

I.Een vrij gedeelte met o.a. de volgende artikelen:
Aan de oevers van de Dubbel, de Maas en de Alm, Henne van Heeren
Ds. Nicolaus Voetius (1635-1679), G. Hamoen
Voetius 11

Heldendom in Heusden en de rol van de oorlog gedurende het Rampjaar 1672, Stef Koenis
De Maasdijk in Giessen in de eerste helft van de twintigste eeuw, Dick van Vugt

II.Toen het oorlog was, met o.a. de volgende artikelen:
Oorlog en vrede in Genderen, G. Haspels
Onderduikers en verzet in Drongelen en Meeuwen, Cees de Gast
Brieven van Roeland van der Schans in en na de oorlog, Cees de Gast

Andere artikelen en verhalen, met foto’s zijn van harte welkom. Ze kunnen gestuurd worden naar: info@historischereeks.nl.
Deel 28 zal uitgegeven worden in april 2020, ter gelegenheid van de herdenking dat ons land in dat jaar 75 jaar geleden werd bevrijd.

Inhoud deel 29: De rol van vrouwen in het verleden
Vaak staan de mannen centraal in de geschiedenisverhalen. Daarom wil de redactie in deze bundel graag verhalen opnemen waarin vrouwen centraal staan, of die geschreven zijn door vrouwen. Er zijn al heel wat ideeën binnengekomen, zoals: Jacoba van Beieren en Woudrichem, De strijd om het vrouwenkiesrecht in de regio. Het dagboek van Aria Colijn over de Tweede Wereldoorlog, Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid Toontje Sprenger, De eerste vrouwelijke wethouder Adrie Werther-van Suylekom, Verhalen over boerinnen, De eerste predikante in de regio. Welke vrouw neemt de pen op en gaat schrijven?  De redactie nodigt zowel vrouwen als mannen uit om een bijzonder verhaal op te schrijven.  Laat zo de geschiedenis van onze zo mooie regio voortleven.