header-1.jpg

Persbericht deel 27: Een tijd van vlijt en soberheid: 1945-1965                                                                    

Op 15 november zal deel 27 van de Historische Reeks Land van Heusden en Altena in het Dorpshuis van Meeuwen, Dorpsstraat 28, worden gepresenteerd. Met een verrassende variëteit aan verhalen uit een ’tijd van vlijt en soberheid: 1945-1965’ uit elke plaats in de regio. Over de oorlog en de wederopbouw van de verwoeste dorpen Babyloniënbroek, Drongelen en Dussen, het ‘vergeten’ stadje Woudrichem, het Dorpshuis van Meeuwen. Met ontroerende gedichten van Elbert Hak uit Giessen, bijzondere herinneringen uit Genderen aan een tijd dat hard moest worden gewerkt, herinneringen van een meisje uit Veen dat van jongs af aan werd ingeschakeld in het huishouden, verhalen over militaire acties in Nederlands-Indië, over hoe jonge mensen hun vrije tijd in Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk en Waardhuizen doorbrachten en landbouwers in Uppel en Sleeuwijk intensief met hun bedrijf bezig waren. Verhalen over een bodedienst in Nieuwendijk, over belevenissen op de gereformeerde jongelingsvereniging Samuël in Almkerk, over de jaarlijkse bedevaart naar Den Briel om er de door de geuzen opgehangen martelaren te gedenken en een indrukwekkend verhaal over hoe de watersnood van 1953 in Werkendam toesloeg. Een grote diversiteit aan verhalen, over de openbare kleuterschool in Wijk, de christelijke kweekschool in Gorinchem die een wereld van kunst en cultuur opende, een trouwerij in Heesbeen en een onenigheid in Andel, toen de Rabobank de openingstijden wilde beperken. Een bijzondere uitgave van ruim 300 bladzijden met veel sfeervolle illustraties uit een tijd dat ‘geluk nog heel gewoon’ was.  In alle boekhandels voor € 20,- verkrijgbaar.

Foto voorzijde deel 27 

Inhoud deel 28: Een vrije bundel, met in het bijzonder aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, met als werktitel: Vrede en oorlog.

Oorspronkelijk was de redactie van plan om deze bundel te wijden aan verhalen over de rol die vrouwen in de regio hebben vervuld in tal van maatschappelijke verbanden. Maar omdat in de loop van de tijd veel ‘losse’ artikelen zijn binnengekomen die het verdienen gepubliceerd te worden, krijgt deze bundel twee delen.

I.Een vrij gedeelte met o.a. de volgende artikelen:
Aan de oevers van de Dubbel, de Maas en de Alm, Henne van Heeren
Ds. Nicolaus Voetius (1635-1679), G. Hamoen
Voetius 11

Heldendom in Heusden en de rol van de oorlog gedurende het Rampjaar 1672, Stef Koenis
De Maasdijk in Giessen in de eerste helft van de twintigste eeuw, Dick van Vugt

II.Toen het oorlog was, met o.a. de volgende artikelen:
Oorlog en vrede in Genderen, G. Haspels
Onderduikers en verzet in Drongelen en Meeuwen, Cees de Gast
Brieven van Roeland van der Schans in en na de oorlog, Cees de Gast

Andere artikelen en verhalen, met foto’s zijn van harte welkom. Ze kunnen gestuurd worden naar: info@historischereeks.nl.
Deel 28 zal uitgegeven worden in april 2020, ter gelegenheid van de herdenking dat ons land in dat jaar 75 jaar geleden werd bevrijd.

Inhoud deel 29: De rol van vrouwen in het verleden
Vaak staan de mannen centraal in de geschiedenisverhalen. Daarom wil de redactie in deze bundel graag verhalen opnemen waarin vrouwen centraal staan, of die geschreven zijn door vrouwen. Er zijn al heel wat ideeën binnengekomen, zoals: Jacoba van Beieren en Woudrichem, De strijd om het vrouwenkiesrecht in de regio. Het dagboek van Aria Colijn over de Tweede Wereldoorlog, Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid Toontje Sprenger, De eerste vrouwelijke wethouder Adrie Werther-van Suylekom, Verhalen over boerinnen, De eerste predikante in de regio. Welke vrouw neemt de pen op en gaat schrijven?  De redactie nodigt zowel vrouwen als mannen uit om een bijzonder verhaal op te schrijven.  Laat zo de geschiedenis van onze zo mooie regio voortleven.