header-1.jpg

 

Voorlopige planning delen  26, 27 en 28

Vanaf 1 januari 2019 zullen de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem verenigd zijn in één gemeente. Daarom zal deel 26 gewijd zijn aan enkele herindelingen die in het verleden plaatsvonden. Mariska Heijmans-van Bruggen schrijft een artikel over ‘Perikelen rond de provinciegrens in het Land van Heusden en Altena, 1814-1815 (1840)’. Cees de Gast schrijft een artikel over de samenvoeging van de gemeente Emmikhoven met Almkerk in 1879. Ook zal een bijdrage verschijnen over de samenvoeging van de drie gemeenten Eethen-Genderen, Drongelen en Meeuwen tot één gemeente Eethen.  In al deze verhalen zal blijken dat de emoties van de bevolking, ‘de inboorlingen’, vaak hoog opliepen in de aanloop naar de herindeling. Uiteraard zullen ook de herindelingen die in de jaren ’70 van de vorige eeuw plaatsvonden, uitvoerig aan de orde komen. In afdeling 2 van deze uitgave zullen verhalen worden opgenomen die al zijn binnengekomen. Zoals een artikel van wijlen Gijsbert Hamoen over ds. Nicolaus Voetius (1635-1679), van Cees de Gast over de gedichten van Elbert Hak en van Dick van Vugt over de Maasdijk in Giessen, 1900-1950. De redactie streeft naar de uitgave van deel 26 in november 2017.

Voor deel 27 wordt gezocht naar persoonlijke verhalen, met name jeugdherinneringen uit de periode 1945-1965. De redactie zoekt naar verhalen uit alle woonplaatsen in het Land van Heusden en Altena. Dit kunnen herinneringen zijn over de schooltijd, de jongens- en meisjesverenigingen in de kerk, in een tak van sport zoals de voetbal of de korfbal, in het huishouden of in het gezin, in het werk thuis of op het land. Hoe beleefde men de tijd van zijn of haar jeugd? Hielp men mee in het huishouden of op de boerderij? Ook dagboeken die een jongen of meisje een poosje heeft bijgehouden zijn van harte welkom. Zijn er nog herinneringen aan de tijd dat men in een noodwoning woonde. Welke spelletjes werden er gedaan? Wanneer werd voor het eerst een radio of televisie gekocht en waar luisterde of keek men naar? Hield men een moestuin bij en naar welke winkels ging men voor de boodschappen? Hoe keken de inwoners van het ene dorp naar die van het naburige dorp? Zo maar enkele vragen. Wat zou het mooi zijn als de verhalen in deel 27 een beeld gaven van het dagelijks leven in die tijd, die zo anders was als die van nu. Ook voor dit deel zijn al verhalen binnengekomen, o.a. een artikel van Ton Lensvelt over de Wederopbouw van Dussen na de Tweede Wereldoorlog.

Voor deel 28 worden verhalen gezocht over de rol van vrouwen in het verleden, vanaf de Middeleeuwen (Jacoba van Beieren) tot nu.  Wat was hun rol als boerin, als echtgenote van een visser of als huisvrouw? Hoe functioneerden zij in hun kerk en welke veranderingen traden daarbij op in de loop van de tijd? Hoe vond de strijd om het vrouwenkiesrecht plaats in de regio? Wanneer begonnen zij een rol te spelen op het terrein van de gemeentepolitiek (Toontje Sprenger), onder andere als wethouder (Adrie Werther-van Suylekom)? Aan welke verenigingen namen zij deel en hoe functioneerden zij daarin? Wat waren de ervaringen van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog? De vrijgezelle Antje van de Koppel uit Babyloniënbroek verborg onderduikers en Aria Colijn schreef een dagboek over haar ervaringen. Zo maar enkele vragen en opmerkingen die met veel meer kan worden uitgebreid. Artikelen en verhalen zijn van harte welkom bij de redactie. U kunt ze sturen naar: info@historischereeks.nl, naar c.degast1@hetnet.nl of de overige redactieleden. Zie daarvoor de website.