header-1.jpg

Inhoud deel 27, 28 en 29

Deel 27: Herinneringen aan de periode 1945-1965

Voor veel inwoners van het Land van Heusden en Altena is deze periode een tijd van wederopbouw, waarin hard werd gewerkt , een tijd van matigheid en soberheid. Persoonlijke verhalen en jeugdherinneringen zijn nog altijd van harte welkom. Uit de meeste plaatsen zijn al heel bijzondere verhalen binnengekomen, zoals herinneringen aan de gereformeerde jongelingsvereniging Samuël in Almkerk, de naoorlogse wederopbouw en uitbreiding in Dussen, het boeren rond 1960 in Almkerk, wat er zoals speelde in het gezin van Rutger van Hemert in Genderen, de gedichten van Elbert Hak (Giessen), de jeugdherinneringen van Joost Kant in Rijswijk, een terugblik van een veehouder in Sleeuwijk, herinneringen van een kleuterjuf in Wijk en Aalburg, en nog veel meer.

De redactie zoekt naar verhalen uit alle woonplaatsen in het Land van Heusden en Altena. Dit kunnen herinneringen zijn aan de schooltijd, de jongens- en meisjesverenigingen in de kerk, een tak van sport zoals de voetbal of de korfbal, het huishouden of het gezin, het werk thuis of op het land. Hoe beleefde men de tijd van zijn of haar jeugd? Hielp men mee in het huishouden of op de boerderij? Misschien heeft een jongen of meisje een poosje een dagboek bijgehouden. Zijn er nog herinneringen aan de tijd dat men in een noodwoning woonde, of aan de watersnood die de regio in 1953 trof? Welke spelletjes werden er gedaan? Wanneer werd voor het eerst een radio of televisie gekocht en waar luisterde of keek men naar? Hield men een moestuin bij en naar welke winkels ging men voor de boodschappen? Hoe keken de inwoners van het ene dorp naar die van het naburige dorp? Zo maar enkele vragen. Wat zou het mooi zijn als de verhalen in deel 27 een beeld gaven van het dagelijks leven in die tijd, die zo anders was als die van nu.
Als mensen herinneringen hebben  aan politieman D. de Gast, die wachtmeester was in de voormalige gemeente Eethen (1950-1967), dan kunnen die gestuurd worden naar
c.degast1@hetnet.nl
, of doorgegeven worden via 0416-352390. Ook foto’s uit die tijd zijn van harte welkom.
De redactie streeft ernaar deel 27 in november 2018 te presenteren.

De Peuter 1

Deel 28: Een vrije bundel, met in het bijzonder aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, met als werktitel: Vrede en oorlog.

Oorspronkelijk was de redactie van plan om deze bundel te wijden aan verhalen over de rol die vrouwen in de regio hebben vervuld in tal van maatschappelijke verbanden. Maar omdat in de loop van de tijd veel ‘losse’ artikelen zijn binnengekomen die het verdienen gepubliceerd te worden, krijgt deze bundel twee delen.

I.Een vrij gedeelte met o.a. de volgende artikelen:
Aan de oevers van de Dubbel, de Maas en de Alm, Henne van Heeren
Ds. Nicolaus Voetius (1635-1679), G. Hamoen
Voetius 11

Heldendom in Heusden en de rol van de oorlog gedurende het Rampjaar 1672, Stef Koenis
De Maasdijk in Giessen in de eerste helft van de twintigste eeuw, Dick van Vugt

II.Toen het oorlog was, met o.a. de volgende artikelen:
Oorlog en vrede in Genderen, G. Haspels
Onderduikers en verzet in Drongelen en Meeuwen, Cees de Gast
Brieven van Roeland van der Schans in en na de oorlog, Cees de Gast

Andere artikelen en verhalen, met foto’s zijn van harte welkom. Ze kunnen gestuurd worden naar: info@historischereeks.nl.
Deel 28 zal uitgegeven worden in april 2020, ter gelegenheid van de herdenking dat ons land in dat jaar 75 jaar geleden werd bevrijd.

Foto:

Deel 29: De rol van vrouwen in het verleden
Vaak staan de mannen centraal in de geschiedenisverhalen. Daarom wil de redactie in deze bundel graag verhalen opnemen waarin vrouwen centraal staan, of die geschreven zijn door vrouwen. Er zijn al heel wat ideeën binnengekomen, zoals: Jacoba van Beieren en Woudrichem, De strijd om het vrouwenkiesrecht in de regio. Het dagboek van Aria Colijn over de Tweede Wereldoorlog, Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid Toontje Sprenger, De eerste vrouwelijke wethouder Adrie Werther-van Suylekom, Verhalen over boerinnen, De eerste predikante in de regio. Welke vrouw neemt de pen op en gaat schrijven?  De redactie nodigt zowel vrouwen als mannen uit om een bijzonder verhaal op te schrijven.  Laat zo de geschiedenis van onze zo mooie regio voortleven.