header-1.jpg

Uitgaven van de reeks

Uitverkocht !!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar ad € 10,00 excl. verzendkosten.

Deel 1 - Indiëgangers als ooggetuigen.

 • Onverwerkt Verleden. Politionele acties in Nederland-Indië
 • "Totaal invoorbereid was ik". Het relaas van Kees den Dekker
 • Herdenken is herinneren. Andries Duijster kijkt terug
 • "Het was verschrikkelijk". Werkendammer Cees van den Heuvel vertelt
 • "Er ligt daar een kameraad van me begraven". Sjaak Hakkers over zijn missie
 • Op de thee bij Hatta. Gerrit van der Stelt: "sterk geworden in Indië"
 • "De papoea's zijn in de steek gelaten". Teun Thur in Nederlands Nieuw-Guinea

Deel 2 - Ooggetuigen door de eeuwen heen

 • Tastbaar verleden. Vondsten bij de hervormde kerk van Almkerk
 • De vreselijke overstroming van 1740-1741
 • Een dorp komt tot leven. Aantekeningen uit het negentiende-eeuwse Eethen
 • Het 'Varia-cahier' van Hendrik Meiresonne. (Veen 1868-1918)
 • Het hospitaalschip in Hank
 • "Uit de brand......Fijn jongens". Een grote brand treft Eethen
 • Biesbosch. Herinneringen van een dierenarts
 • Ruim baan voor de ambulance! De ambulancedienst van Altena en de groeiende infrastructuur
 • De brand van de Noordeveldse molen (1992)
 • De dreigende watersnood van 1995
 • Gedachten en gedichten. (Gijsbert Hamoen)
 • Van Buitendijk tot A27. Hans Wijnands: een kleine geschiedenis van 'Den Dijk'
 • De Schutskooi in Genderen: 1809-2009. Zes generaties 'Van der Beek'

 

Uitverkocht !!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De forten in het Land van Heusden en Altena als onderdeel van de Hollandse Waterlinie (fort Altena, fort Bakkerskil, fort Giessen, fort Steurgat), 1629-1940
 • Sporen van de Tweede Wereldoorlog in de forten in het Land van Heusden en Altena; gevangenschap van NSB'ers, 1940-1950
 • Het kapittel van Munsterkerk, 13e en 14e eeuw
 • De markt van Giessen (de Giessense mèrt), 14e t/m 20e eeuw
 • Vier huizen in Woudrichem (Den Helm, De Sterre, 't Herdt en De Gulden Engel) en hun bewoners, 1555-1610
 • Dominee Johannes Andelius, hervormer van het Land van Heusden (predikant te Wormer en Jisp, Asperen, Westzaan, Heusden, Utrecht, Ameide en Tienhoven, Gouda, Meerkerk, Baardwijk en Elshout), 1540 - 1623
 • B.J. van Horsigh, chirurgijn en vroedmeester in Dussen, 1761-1829
 • Hoe avondmaalsmijding leidde tot een avondmaalskwestie in Genderen en Veen, ontstaan Gereformeerde Gemeente te Veen, 1918
 • Dialecten in het Land van Heusden en Altena

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De lotgevallen van het spreekwoord 'Heusden mijn, Mechelen dijn', 1354-1900
 • De heerlijkheid de Weenaert en het leengoed de Inschiet onder Giessen, 1319-1916
 • Het begin van de reformatie in Dussen, 16e en 17e eeuw
 • Ds. Abraham Adriani, een dominee/predikant o.a. te Meeuwen, Eethen, Drongelen, Aalburg, 17e eeuw
 • De latere geschiedenis van de meenten het Wijkerzand te Wijk en de Ebbe te Aalburg, 18e t/m 20e eeuw
 • De reconstructie van de grindweg van Heusden via Heesbeen, Genderen, Eethen, Meeuwen, Dussen en Almkerk naar Werkendam in 1845, 19e eeuw
 • De geschiedenis van het Groene Kruis te Werkendam, 20e en 21e eeuw
 • De historie van de korenmolens in het Land van Heusden en Altena, 14e t/m 21e eeuw

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Een overzicht van de agrarische geschiedenis van het Land van Heusden en Altena vanaf de Middeleeuwen tot op heden
 • Beschrijving van zaken in het boerenleven op boerderij de Assem te Drongelen n.a.v. een briefwisseling, 1909-1910
 • Geschiedenis van de landbouwvereniging 'Vooruitgang' te Nieuwendijk, 1911-2006
 • Het eerste exemplaar van agrarische weekblad 'De Boerderij', 1915
 • Boerinnenkledij in het Land van Heusden en Altena in het begin van de 20e eeuw, 1900-1920
 • Historie van de Landarbeidersvereniging 'Vlijt Gedijt' in De Werken, 1918-1960
 • Verslag van een te Woudrichem gehouden land- en tuinbouwtentoonstelling, 1929
 • Het leven van boerinnen in het Land van Heusden en Altena door de jaren heen, 1925-2006
 • Beëindiging van boeren (bedrijfsbeëindiging) in het Land van Heusden en Altena, 1960-1970
 • De ruilverkaveling in het Land van Heusden en Altena, 1949-1977
 • Geschiedenis van landbouwhuishoudonderwijs (landbouwschool, huishoudschool) in het Land van Heusden en Altena (Almkerk, Andel, Sleeuwijk), 1927-1995
 • Veertigjarig jubileum CBTB-kring in het Land van Heusden en Altena, 1945-1986
 • Het moeilijke leven in Veen voor kleine boeren, 1900-1921
 • Hoe Hendrik Blacquière, inwoner van Genderen, via Heusden een koe naar Rotterdam bracht, ca. 1900
 • Diverse boeren rijmen, liedjes, verhalen een spreuken, 19e/20e eeuw
 • Evacuatie vanuit de Biesbosch, 1945
 • Belevenissen van varkenshandelaar Westerlaken uit Giessen, 20e eeuw
 • Geschiedenis van de bewoners van boerderij 'De Hoef' in Andel, 20e eeuw
 • Boeren aan de Bloemsteeg in Almkerk, 20e eeuw
 • Met welk werk arbeider Sander de Jong uit Genderen twee kwartjes per dag verdiende, 1943-1946
 • Rutger van Hemert uit Genderen, werkzaam op de melkfabriek te Genderen en te Nieuwendijk, 1947-1996
 • Emigratie naar de Verenigde Staten, en het verslag van het bezoek van Andries van Bergeijk uit Aalburg aan zijn familie daar, 1910-1947
 • Verhaal over Jan de Lorm, die eerst een boerderij had in Giessen en later een aan de Broekgraaf, 1950-2006
 • Het K.I.-station (Kunstmatige Inseminatie) te Genderen, 1948-1976
 • Piet van Wijk, boer aan de Parallelweg te Wijk en Aalburg, 1935-2006
 • Omschakelen in het boerenbedrijf: voor de familie Van Andel te Drongelen van biggen naar buxus, 1983-2003
 • Anders boeren in het Land van Heusden en Altena (Drongelen, Eethen, Werkendam, Almkerk, Genderen), eind 20e eeuw
 • ZLTO-afdeling Altena-Biesbosch, 2002-2006
 • Agrarische Natuur Vereniging Altena-Biesbosch, 2005-2006

Uitverkocht!!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar ad € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Bezit en eigendom in het Land van Altena in de Middeleeuwen
 • Geschiedenis van wijknederzettingen (Honswijk, Ganswijk, Uitwijk, Rijswijk, etc.) nabij Woudrichem
 • Het begin van de Reformatie in Almkerk en Emmikhoven
 • Het De Wittpoortje te Woudrichem en zijn omgeving
 • Enkele momenten uit het leven van Johannes Cloppenburg (1592-1652), predikant te Aalburg en Heusden
 • De Werkendamse minister-president Gijsbert van Tienhoven
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het voetbal in het Land van Heusden en Altena, 1906-1945
 • Aalburg, Wijk en Oudendijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
 • Evacués uit Babyloniënbroek in Rijswijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Executie van de Duitse soldaat Josef Back.

Verkoopprijs € 6,50

 • Diverse aspecten van de geschiedenis van Woudrichem en het Land van Altena
 • Geschiedenis van het Huis van Giessen
 • Gosuinis Johannis, 'een verlopen monnik in Veen' ten tijde van de Reformatie
 • In Veen hield men iedere dag kerk. 'Cornelius de Kranckel en de heiligheid des levens'
 • Een ruimdenkend predikant in Werkendam. Johan Jacob Le Sage Ten Broek, 1766-1769
 • Het Woudrichemse visserijoproer, 1877
 • Bestuurlijke chaos in Andel. Het gemeentebestuur in staking, 1884-1886
 • Geschiedenis van de diverse veren nabij Dussen
 • Overzicht van alle burgemeesters van Werkendam

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De watersnood van 1953 in historisch perspectief
 • Historische momenten van de watersnood - Inleiding
 • De watersnoodramp vanuit het oogpunt van de regionale pers
 • De watersnoodramp van 1953 in het Land van Heusden en Altena
 • Reacties op de ramp
 • Water kan mooi zijn maar ook je grootste vijand
 • De watersnood vanuit religieus perspectief (Almkerk)
 • Stormvloed in Nieuwendijk
 • De Noorse woningen in Sleeuwijk
 • Grote schoonmaak in Uitwijk, Waardhuizen en Almkerk
 • Werkendammers in Zeeland aan het werk
 • Boerderij Dooijemanswaard. Groningers in de Biesbosch
 • Een nacht om nooit te vergeten
 • Boerenverdriet
 • Café Biesboschzicht in Hank bedreigd tijdens de watersnoodramp
 • Je draagt de watersnood heel je leven mee
 • Om nooit meer te vergeten
 • Water, water!!
 • Ternauwernood ontsnapt aan de verdrinkingsdood
 • Herinneringen aan de watersnoodramp 1953 in Nieuwendijk
 • Watersnood 1953
 • Ik schreeuwde: 'Niet doen! Daar komt het water vandaan!'
 • Herinneringen aan de watersnoodramp van 1953
 • Evacuatie uit Sleeuwijk
 • Interview met de heer Job Koekkoek te Sleeuwijk
 • Dagboek van een twaalfjarige Almkerker
 • Watersnood 1953. Gebeurtenissen rondom Almkerk
 • Waardhuizen lag laag en Uitwijk hoog
 • De noodkade in Oudendijk
 • Nacht van de watersnoodramp in Giessen
 • Babyloniënbroek en Meeuwen nauwelijks bedreigd door het water
 • De watersnoodramp van 1953 gezien vanuit Drongelen

Uitverkocht!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Diverse aspecten van de geschiedenis van Aalburg, Bern, Heusden, Meeuwen
 • Geschiedenis van Dussen en Heeraartswaarde
 • Het Land van Altena na de inundatie van 1589
 • Woudrichem als vesting
 • Herberg 'De Swaan' te Werkendam
 • Het stadsbestuur van Heusden tijdens het Ancien Regime
 • Een vergeefs beroep, uitgebracht door de Gereformeerde Kerk van Heusden op dominee Jodocus van Lodenstein
 • Geschiedenis van aardappeljeneverbranderijen te Rijswijk, 1839-1853 en Oudheusden, 1843-1845
 • Het verblijf van dichter Christaan (Carel) Godfried Withuys (1794-1865) te Heusden
 • Biografie van Isaäc van Dijk, afkomstig uit Dussen, hoogleraar te Groningen, predikant te Veen

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Monografie. N.J.M. van Dulst, NSB-burgemeester te Werkendam tijdens de Tweede Wereldoorlog

Uitverkocht !!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • Oude veldnamen c.q. toponiemen in het Land van Heusden en Altena
 • De rol van de familie Van Outheusden in het Land van Altena, 1460-1700\
 • Problemen rond dominee Johannes Paludanus, predikant te Herpt en Hedikhuizen, 1619-1622
 • Geschiedenis van de Engelse Kerk van Heusden
 • Geschiedenis van de Franse Kerk van Heusden
 • De strafrechtsprekende instanties in Stad en Land van Heusden, 17e en 18e eeuw
 • Het leven en de werken van Antonius van Hardeveldt (1695-1777), predikant te Wijk
 • Geschiedenis van het ziekenhuis te Heusden, 1904-1933
 • Een rijswerker uit Werkendam te China, 1907-1909
 • De Duitse plannen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Land van Heusden en Altena in relatie tot het Ardennenoffensief