header-1.jpg

Uitgaven van de reeks

Verkoopprijs € 20,00

Inhoud deel 30

Voorwoord

"Het brood der luiheid eet ze niet"
De huisvrouw van Holland en Altena vroeger en nu

Cees de Gast

Vrouwen die in godsdienstig opzicht hun eigen weg gingen
Cees de Gast

Jacoba van Beieren
Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, hertogin van Brabant

Kees van Maastricht

Walburgis van Nieuwenaer
Echtgenote van graaf Filips van Horne, heer van Altena

Cees de Gast

Maria van Reigersberch was duizend mannen te erg
Cees de Gast

Anthonetta van Calcar. Dochter der vrijheid.
Patriot en lid van het Heusdens Leesgezelschap

Cees de Gast

Vrouwen van Kleidorp(Genderen). Een impressie van H.J. Blacquière
Cees de Gast

De klederdracht van vrouwen in Veen in de jaren 1930
Later meer confectiekleding voor iedereen

Cees de Gast

Vrouwen in de politiek begon met Toontje Sprenger
Hannie Visser-Kieboom

Brieven in oorlogstijd van Jaantje Kleinloog-Kleyn
Cees de Gast

Schrijfster Mink van Rijsdijk kwam van Uitwijk
Cees de Gast

De Zusters Franciscanessen in Woudrichem
Teus van Tilborg

Enkele herinneringen aan mijn moeder. Thera van Everdingen-van
Nouhuys(1902-2001). Geboren in Den Haag en gelukkig in Heesbeen

Kees van Everdingen

Adrie Werther-van Suijlekom, meer dan 20 jaar actief in
de gemeentepolitiek

Teus van Tilborg

Geertje Gort 1941-2017. Schrijfster in hart en nieren
Amy van Beem

Vrouwenorganisaties in het Land van Heusden en Altena
Hannie Visser-Kieboom

Fientje Bax over de rol van vrouwen in Altena
Cees de Gast

Vrouwen op de Moeder-mavo
Een mens is nooit te oud om te leren

Willy Schravendeel-Roos

Carola Schouten, de eerste vrouwelijke minister uit Altena
Cees de Gast

Wielerkoningin Marianne Vos
Cees de Gast

Beeldend kunstenaar Els Rutgers betrokken bij de cultuur van Altena
Cees de Gast

Lijst van bestuursleden/redactieleden: 1989 - 2022

Dankwoord

Het signalement

Personalia

Index

 

Verkoopprijs € 20,00

Inhoud deel 29

Voorwoord

Aan de oevers van de Dubbel, Maas en Alm vinden we de vrijheid
Henne van Heeren

Over de middeleeuwse geschiedenis van het Munnikenhof in Wijk
Een poging tot formulering van een beargumenteerde ontstaansgeschiedenis
Bas van Andel, m.m.v.  Jacob Vos

De namen van dorpen en water in Altena
Bas van Andel

Johan van Cuyck. Een Heusdenaar in de eerste jaren van de
Tachtigjarige Oorlog
Wouter Loeff

Hugo de Groot, het wonder van Holland
Cees de Gast

Ds. Nicolaus Voetius (1635-1679), o.a. predikant van Meeuwen
en Heusden
Gijsbert Hamoen

'Heldendom' in Heusden en de rol van de vesting gedurende
het Rampjaar 1672
Stef Koenis

Sodomie in de Republiek der Verenigde Nederlanden
Alexandra Cieraad

Een monumentaal grafmonument in Heusden door Jan Baptist Xavery
Dennis de Kool

Hulp aan de 'geïnundeerde landen van Altena en Heusden' 1740-1741
Mariska Heijmans-van Bruggen

Appels telen op de fundamenten van het kasteeltje in Heesbeen
Kees van Everdingen

Marinus van den Heuvel in dienst van het leger van Napoleon
Jan L. van den Heuvel

Sagen uit Altena
Cees de Gast

Armoede in Veen en Wijk in de jaren 1841-1849
Cees de Gast

Zeilend en roeiend naar de overkant:
de veerdienst Sleeuwijk-Gorinchem voor 1857
Dick H Eikelboom

De Rommegatse Dijk (Dussen-Meeuwen)
Karel Leenders, m.m.v. Bas van Andel en Ton Lensvelt

'Voor God, Nederland en Oranje'
De Antirevolutionaire Partij in  Werkendam: 1918-1934
Cees de Gast

Bewoners van de Maasdijk in Giessen in de eerste helft van
de twintigste eeuw
Dick van Vugt

Cornelis Redert, een vergeten schrijven en dichter
Teus van Tilborg

Een handvol herinneringen
Mars van den Assem

Herinneringen aan een politieman
Cees de Gast

Het buurt- en vormingswerk in de gemeenten Eethen
en Aalburg 1970-1976
Cees de Gast

De brandweer in Wijk en Aalburg
De familie Van Helden was er vanouds bij betrokken
Cees de Gast

Eén jaar coronapandemie in Altena
Cees de Gast

Het signalement

Rectificatie

Personalia

Index

 

 

 

 

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

Inhoud deel 28:

Algemeen
"Ik opende de deur en daar stonden de Duitsers weer".
De Duitse bezetting van het Land van Heusden en Altena
van 31 oktober 1944 tot 5 mei 1945
Jack Didden

Almkerk
Een briefwisseling in oorlogstijd
Antje Leeuwis-van der Meijden

Almkerk-Dussen
Herinneringen aan de oorlog in Almkerk
Dirk de Ruiter

Andel
Een klacht na de oorlog
Teus van Tilborg

Babyloniënbroek
Onderduikers en verzet in Babyloniënbroek
Cees de Gast

Drongelen
Onderduikers en verzet in Drongelen
Cees de Gast

"Van Drongelen is zeer weinig heel gebleven"
Brieven van Roeland van der Schans in en na de oorlog
Cees de Gast

Dussen
Dussen onder vuur: verzet en evacuatie.
In gesprek met Sjana Wijnands-Raams en Willy van Tilborg
Cees de Gast

"Begin november 1944 moesten we Dussen verlaten"
Verteld door Jaap van Rijswijk
Cees de Gast

Eethen
Oorlog en verzet in Eethen
Cees de Gast

Genderen
Oorlog en vrede in Genderen
G. Haspels

Giessen-Rijswijk
Gemeentesecretaris Henk Boezer in het verzet
Cees de Gast

Van nul tot zeven
Pieter Schoonenboom

"Het was een bewogen tijd"
Herinneringen van Jan de Lorm aan de oorlogsjaren in Giessen
Teus van Tilborg

Hank
Hank in de Tweede Wereldoorlog
Louis de Bot

Meeuwen
Meeuwen in oorlogstijd
Cees de Gast

In kamp Amersfoort als ASO
Joke Kant-van Drunen

Nieuwendijk
"De oorlog liep als een rode draad door ons leven"
Verteld door Sara Maria Ouwerkerk-de Graaf
Cees de Gast

Nieuwendijk in de vuurlinie
Mariska Heijmans-van Bruggen

Oudendijk-Woudrichem
Oorlog en verzet in Oudendijk, door Matthijs Dekker
Cees de Gast

Rijswijk
Gedicht voor mijn neef Thijs van Ommeren
Amy van Beem

Sleeuwijk
Het gezin Eikelboom in de oorlogsjaren
Henk en Dick Eikelboom

Een Sleeuwijkse jongen in oorlogstijd
Cees de Gast

Uitwijk
Herinneringen aan Uitwijk in oorlogstijd
Ees van Herwijnen

"Toen de ellende voor ons in Uitwijk begon"
Fragmenten uit het dagboek van Bastiaan Nieuwenhuizen
Cees de Gast

Herinneringen aan de oorlogsjaren
Tonnie van Andel

Veen
Mijn herinneringen aan de oorlog in Veen
Leen van der Pol

Een vrijheid getekend door leed
Cees de Gast

De gemeentesecretaris was lid van de NSB
Cees de Gast en Jan Vos

Waardhuizen
De emoties van een onderduiker in Waardhuizen
Henk Poelakker

Leen van Haaften ontsnapte tijdens een transport in Duitsland
Cees de Gast

Werkendam
De negenjarige Lina Bras overleefde de oorlog niet
Nel van As

Sjaan van den Assem, een dwangarbeider
Nel van As en Henk van den Assem

Wijk en Aalburg
Een Halifax stort neer in Wijk en Aalburg, 1944
Rien Wols

Bange dagen in oorlogstijd
Momenten uit het dagboek van Cornelis van de Werken
Cees de Gast

Bijlage: Artikelen over de Tweede Wereldoorlog
en de Politionele Acties in eerdere uitgaven van de Historische Reeks

Het Signalement

In Memoriam Tom van der Aalst

Personalia

Index

Verkoopprijs € 10,00

Inhoud Deel 27:

Almkerk
De gereformeerde jongelingsvereniging Samuël in Almkerk
Herinneringen van Henny van der Meijden

Boeren rond 1960

Andel
Andel strijdt voor ruimere openingstijden Rabobank

Babyloniënbroek
Herinneringen van Adriaan en Wil Straver aan een tijd van oorlog en vrede

Drongelen
Het zwaar geteisterde Drongelen weer opgebouwd

Dussen
Naoorlogse wederopbouw en uitbreiding (1945-1965) in Dussen

Eethen
Dagelijks op de fiets van Eethen naar de kweekschool in Gorinchem

Genderen
Rutger van Hemert: "Er was altijd wat te doen in ons grote gezin"
De groeten uit Nederlands-Indië

Giessen
Gedichten van Elbert Hak

Hank
Bloem van Neerlands Martelaren

Heesbeen
Kees van Everdingen: "De bruiloft van mijn zus Lied"

Meeuwen
Kobus Quirijns: "In Nederlands-Indië dreigde elke dag het gevaar"
Van Verenigingsgebouw tot Dorpshuis

Nieuwendijk
Herinneringen van Jan de Graaf

Oudendijk
Amy van Beem: "Herinneringen aan mijn jeugd"

Rijswijk
Joost Kant: "Mijn leven in Rijswijk (1945-1967)
Herinneringen aan voetbalvereniging Rijswijkse Boys

Sleeuwijk
Frank van der Burg, een veehouder met passie

Uitwijk/Waardhuizen
Herinneringen aan De Hoef, de watersnood en die winters van toen

Veen
Eiltje van Veen-van Wijk groeide op in een tijd van vlijt en soberheid

Werkendam
Herinneringen van Kees Versluis aan de watersnood van 1953

Wijk en Aalburg
Herinneringen van kleuterjuf Cileke van Wijk-van der Maaden

Woudrichem
Woudrichem, ooit een vergeten stad aan de Merwede

Het signalement
In Memoriam Dick Honcoop (1930-2018)

 

 

Verkoopprijs € 10,00

Inhoud deel 26

Voorwoord

Perikelen rond de provinciegrens in het Land van Heusden en Altena, 1814-1815 (1840)

De samenvoeging van de gemeente Emmikhoven met Almkerk, 1879

De gemeenten Drongelen, Genderen en Meeuwen verenigd in 1923

Andel, Giessen en Rijswijk, vaak in één adem genoemd, maar werden nooit één gemeente

Vereniging van Eethen met Wijk "betreurenswaardig", 1929-1934

Vereniging van Veen en Wijk "een bron van ergernis en ellende" 1924-1942

Werkendam en De Werken en Sleeuwijk gaan in 1950 samen verder

Herindeling 1973: van tien naar vier, maar verdeeldheid is troef

Oud-burgemeester Jan Nico Scholten:
"Mijn hart ligt nog altijd in het Land van Heusden en Altena"

Samenvoeging gemeenten Werkendam en Dussen in 1997

Op weg naar één gemeente Altena

Burgemeester Fons Naterop:
"Altena wordt qua oppervlak de grootste in Brabant"

Het signalement

Personalia

Index

 

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

Afdeling I: Een terugblik

25 jaar Historische Reeks, een terugblik
Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena al 40 jaar actief
Archeologie in het Land van Heusden en Altena
Het verleden leeft voort: Regionale (amateur)historici in de periode 1600-1900

Afdeling II: De geschiedenis leeft voort

Het markante verleden van het Hoefhuis in Genderen
De Sleeuwijkse familie Van 't Sant in de 19e eeuw
Historische Oranjefeesten
De familie Van den Heuvel in de strijd tegen de heersende armoede
(via Heusden, Veen en Giessen naar de Haarlemmermeer)
Bewoners van de Oudendijk in de laatste helft van de 19e en 20e eeuw
's Avonds als het keetvuur brandt (Hank)
H.M. van Randwijk (1909-1966). Kind van het rivierenland
Het verdriet van Emma van der Beek en Anna van Pelt
Mijn kinderjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog
Verzetsman Huibert van der Maaden (Wijk en Aalburg)
Tyfus en andere zorgen in Werkendam
Verdwenen winkels in Woudrichem
Taal en identiteit in het Land van Heusden en Altena

Het signalement

Personalia

Index

Uitverkocht!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

Inleiding:
Handel en bedrijvigheid in de 19e en 20ste eeuw
Algemeen:
* De schrijver Louwrens Penning als winkelier;
* Op zoek naar de middenstand;
* De ALAD, van Meeuwen naar Wijk en Aalburg;
* De winkels van HAK in Giessen, Dussen en Werkendam.
Almkerk:
* Herinneringen van Piet Swart;
* Wat verdwenen is komt nimmer weer (Uppel);
* Huishoudwinkel Teuling.
Andel:
* Brood, beschuit, kleingoed en nog veel meer bedrijvigheid;
* Ad Sterrenburg, parlevinker.
Babyloniënbroek:
* Adrie's museum uit grootmoeders tijd.
Drongelen:
* Veel inwoners trokken er dagelijks op uit.
Dussen:
* Johannes Teuling, fietsenmaker, installateur, loodgieter;
* Van Beurden, een ondernemersgeslacht;
* Klompenmakerij Van Bommel en dierenspeciaalzaak Tropica;
* Mijn verblijf in Hotel Heessels.
Eethen:
* Langs de deur met d'n 'ijzeren hond'.
Genderen:
* Klompenmaker 'Peer de klomp';
* Kruidenierswinkel 'De Kleine Winst';
* Tussen de postzakken opgegroeid.
Giessen:
* De winkel en fietsenmakerij van Hen Elshout.
Hank:
* Verdwenen winkeltjes.
Heusden:
* Kapperszaak Laros.
Meeuwen:
* Verdwenen winkels en bedrijven.
Nieuwendijk:
* P. Rombout, 75 jaar een begrip...;
* Drie slagers, zes bakkers en nog veel meer.
Oudendijk:
* Hoe vroeger alles anders was.
Rijswijk:
* Dorp aan de rivier: 1900 - 1950.
Sleeuwijk:
* Nol Dekker ging voor zijn moeder naar de bakker.
Uitwijk-Waardhuizen:
* Het winkeltje van Kees Pol;
* Het winkeltje van Piet van de Spie.
Veen:
* Vanouds een dorp van handelaren en winkeliers;
* Herinneringen van Gerda Timmermans-Hazeleger.......
Werkendam:
* Verdwenen bakkerijen;
* Met 'De Automaat' op stap;
* Semper Fidelis;
* Onder één dak, scheren, knippen, roken en lappen.
Wijk en Aalburg:
* Het bakkerswinkeltje van Jan Vos in Aalburg;
* Ze komen nooit meer terug;
* Geert de smid;
* Het winkeltje in de Veldstraat, van Kees en Rennie Wink;
* Het dorp Wijk in de jaren '50.
Woudrichem:
* Bruna Woudrichem 1969 - 1998.

* Het Signalement.

* Personalia.

* Index.

 

Uitverkocht !!!!
Wel digitaal verkrijgbaar voor € 10,00 excl. verzendkosten.

 • De Eerste Wereldoorlog. Nederland mobiliseert. De gevolgen voor de bevolking;
 • Berichten als spiegel van de tijd;
 • Het Land van Altena onder militair bestuur. Burgemeesters in mobilisatietijd;
 • De Belgische vluchtelingen en het dreigende water;
 • De Hollandse Waterlinie. Een unieke landsverdediging;
 • Het Nederlandse leger. Een loteling uit Giessen en een kanonnier uit Veen;
 • Het dagboek van soldaat Jacob Haarsma;
 • De militair tussen de burgers;
 • De verdedigingslinie Fort Vuren - Fort Steurgat. Het Gelderse gedeelte;
 • De verdedigingslinie Fort Vuren - Fort Steurgat. Het Brabantse gedeelte;
 • Uitklapkaart van de linies in het Land van Heusden en Altena;
 • De Spaanse griep slaat toe;
 • Fotogalerij: beeld van de regio;
 • Lijst met verkopingen van het bestuur der Domeinen;
 • Mobilisatiehuwelijken in Werkendam en De Werken-Sleeuwijk 1914-1918;
 • Diverse signalementen;
 • In Memoriam Ad Mol (1938-2013)

Uitverkocht!!!!!!!
Wel digitaal verkrijgbaar vooir € 10,00 excl. verzendkosten.

Afdeling 1: Van oorlog naar oorlog

 • Briefjes van de burgers - Hoe het wereldgebeuren in 1813 een kleine stad beroerde;
 • Dussen in oorlogstijd (1939-1945);
 • Lotgevallen van de RAF-piloot John 'Death' Shore in 1941 - Gearresteerd in Heesbeen, ontsnapt en teruggekeerd in Engeland;
 • Herinneringen van Kees Vos aan de oorlogstijd in Veen;
 • Oorlog in de Biesbosch;
 • De oorlog 1940-1945 zoals Gerrit Verhoeven die beleefde;
 • Oorlogsschade en landbouwherstel in Nieuwendijk;

Afdeling 2: Overige verhalen

 • Het raadsel van de altaarsteen in Meeuwen;
 • Begin van de Reformatie in Andel, Giessen en Rijswijk;
 • Een drieluik van Woudrichem - De havens, de peilsteen in de Loevesteinsepoort en de Kruisheren;
 • De Nieuwe Merwede en de omslag in de baggerwereld;
 • Gastarbeider in Duitsland - Een Fries trouwt met een meisje uit Werkendam en samen vertrekken zij naar Duitsland;
 • De invloed van de vrienden van Kohlbrugge in het Land van Heusden en Altena;
 • Het perspectief in de jaren zestig voor het nieuwe Land van Heusden en Altena;
 • Diverse signalementen.

Verkoopprijs € 6,50

Geschiedenis van het Land van Heusden en Altena geschreven en getekend voor kinderen

 • Prehistorie - 3000 v. Chr. - Tijd van jagers en boeren
 • Oudheid 3000 v. Chr. - 500 n. Chr. - Tijd van Grieken en Romeinen
 • Vroege Middeleeuwen 1000-1500 n. Chr. - Tijd van monniken en ridders
 • Hoge en late Middeleeuwen 1000-1500 n. Chr. - Tijd van steden en staten
 • Renaissance 1500-1600 - Tijd van ontdekkers en hervormers
 • Gouden eeuw 1600-1700 - Tijd van regenten en vorsten
 • Eeuw van de verlichting 1700-1800 - Tijd van pruiken en revoluties
 • Industrialisatietijd 1800-1900 - Tijd van burgers en stoommachines
 • Eerste helft 20e eeuw 1900-1950 - Tijd van de wereldoorlogen
 • Tweede helft 20e eeuw 1950-heden - Tijd van televisie en computer