header-1.jpg

2020 Bestuur minus Ton

Het bestuur, tevens de redactie van de Historische Reeks, bestaat uit:
vlnr. voorste rij: Nel van As  -  Mariska Heijmans  -  Adrie Kuijpers
vlnr. achterste rij: Teus van Tilborg  -  Cees de Gast  -  Bert Meiresonne

dr. C. (Cees) de Gast, Meeuwen (voorzitter)
Bezocht de Kweekschool in Gorinchem en behaalde de akten Frans en geschiedenis MO-A en B. Hij was onderwijzer en leraar aan het Altena College in Sleeuwijk. Na zijn doctoraalstudie geschiedenis promoveerde hij in 1989 aan de Katholieke Universiteit Brabant op het proefschrift Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena. Hij publiceerde veel artikelen en monografieën over kerkgeschiedenis, o.a. over het Brabantse protestantisme in de drie delen Geschiedenis van Noord-Brabant (1990-1997) Een recent verschenen boek van zijn hand is Op kerkenpad in het Land van Heusden en Altena, waarin de geschiedenis van ruim 60 kerkgebouwen wordt beschreven. Hij werd op 28 april 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

drs. P.J. (Nel) van As, Werkendam(bestuurslid)
Werkte vele jaren als leidinggevende in de thuiszorg en een aantal jaren op het internaat voor schipperskinderen in Werkendam. Ze studeerde onder andere aan de Sociale Academie, afdeling maatschappelijk werk. Aan de Universiteit Utrecht behaalde zij de akten MO-A en MO-B pedagogiek. Ze studeerde af aan de faculteit Sociale Wetenschappen, specialiteit Klinische Pedagogiek.
Ze houdt zich bezig met de geschiedenis van Werkendam in het algemeen en die van de rijswerkers in het bijzonder. Ze publiceerde verscheidene boeken, onder andere over Werkendammers betrokken bij de waterwerken.

B.P (Bert) Meiresonne, Genderen(penningmeester)
Bezocht de MULO in Sleeuwijk en is daarna gaan werken bij de Verenigde Zuivelbereiders (de melkfabriek) in Heusden. Vanaf 1966 tot zijn pensioenering was hij werkzaam bij 'Oerlemans' in Genderen. Van 1980 tot 2011 verzorgde hij de administratie voor de Gereformeerde Kerk Genderen. Op 28 april 2006 is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meiresonne is als vrijwilliger bijzonder actief voor de gemeente Aalburg, met name op het gebied van wielerevenementen.

T.J.A (Teus) van Tilborg, Andel (bestuurslid)
Behaalde na de MULO de aktes gemeenteadministratie I en II en de akte MO staatsinrichting. Tot zijn pensioenering was Van Tilborg werkzaam bij de gemeente Woudrichem, waar hij zich bezighield met ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Hij is lid van de straatnamencommissie Woudrichem en daarnaast bestuurlijk actief, onder meer als secretaris van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena. Hij is freelance medewerker van het Brabants Dagblad. Hiervoor verzorgde hij onder andere de rubriek Stille Getuigen. Van zijn hand verschenen ook de delen 2 en 3 van Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten en Korenmolen Nooit Gedagt herrezen. Hij leverde ook een bijdrage aan het jubileumboek Woudrichem, Stad en Land.

drs. M.P. (Mariska) Heijmans-van Bruggen, Hank (bestuurslid)
Studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en behaalde de Master Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie waar zij onderzoek deed naar en publiceerde over de periode 1940-1950 in het voormalig Nederlands-Indië. In 2004 maakte zij de overstap naar het Gemeentearchief Waalwijk. Sinds juli 2013, het moment van toetreding van de gemeente Waalwijk tot het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, is zij in dienst van het Streekarchief. Heeft vele jaren ervaring op het gebied van administratief- en secretariaatswerk en maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur.

Adrie Kuijpers-de Graaf, Genderen(secretaris)
Heeft vele jaren ervaring op het gebied van administratief- en secretariaatswerk en maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur. Zij heeft als taak de secretariële werkzaamheden voor de Historische Reeks.